SHARE:
Telefoon: 084-8686625

Is uw zorgverlening Wkkgz-proof?

Vanaf 1 januari 2017 moet iedere zorgorganisatie of zelfstandig zorgverlener voldoen aan een fors aantal nieuwe kwaliteitseisen uit de Wkkgz. Deze wet geldt voor de sectoren zorg & welzijn, alternatief genezers en de cosmetische zorg.

Bent u benieuwd in hoeverre uw zorgverlening voldoet aan deze nieuwe kwaliteitswet? Met onze quickscan krijgt u eenvoudig en binnen 3 minuten een helder beeld van uw situatie.

CKKZ ondersteunt en adviseert zorgverleners bij het voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen uit de Wkkgz:

ckkz

Compliance Wkkgz

Met de tools die CKKZ heeft ontwikkeld kunt u zonder uitvoerige kennis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voldoen aan de voornaamste kwaliteitseisen uit deze wet. Lees hier een overzicht van al onze Wkkz conforme diensten.

Kwaliteitsverbeteringstraject

De kwaliteitsadviseurs van CKKZ kunnen u helpen om de kwaliteit van uw zorgverlening op een hoger plan te tillen. Wie bieden door middel van een standaard kwaliteitsverbeteringstraject ondersteuning en advies op de 15 punten waaraan de IGZ toetst.

Klachtenfunctionaris op afroep

De Wkkgz stelt zorgverleners verplicht om te beschikken over een  klachtenfunctionaris. Met onze klachtenfunctionaris op afroep kunt u beschikken over een ervaren externe klachtenfunctionaris die onafhankelijk en ter zake kundig is.

Advies privacyregelgeving

Met de komst van nieuwe Nederlandse en Europese wetgeving moeten organisaties aan strengere privacyregels voldoen. In mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. CKKZ kan u helpen klaar te zijn voor deze nieuwe privacyregeling, die aanzienlijk verder gaat dan de huidige.

Marketing- en communicatie advies

Onze adviseurs kunnen u op strategisch, tactisch en uitvoerend vlak bijstaan bij het realiseren van uw marketing doelstellingen. Vanuit deze doelstellingen kunnen wij u verder ondersteunen bij het formuleren van een strategisch communicatieplan en het realiseren van een breed scala aan communicatiemiddelen.

Calamiteitenonderzoek

Bij incidenten rust op de zorgverlener de verplichting om onderzoek in te (laten) stellen naar de mogelijke oorzaak. Met een calamiteitenonderzoek door CKKZ bent u verzekerd van een onderzoek dat objectief, diepgaand en met respect voor betrokkenen wordt uitgevoerd.

Scroll Up