SHARE:
Telefoon: 084-8686625

Is uw zorgverlening Wkkgz-proof?

Vanaf 1 januari 2017 moet iedere zorgorganisatie of zelfstandig zorgverlener voldoen aan een fors aantal nieuwe kwaliteitseisen uit de Wkkgz. Deze wet geldt voor de sectoren zorg & welzijn, alternatief genezers en de cosmetische zorg.

Bent u benieuwd in hoeverre uw zorgverlening voldoet aan deze nieuwe kwaliteitswet? Met onze quickscan krijgt u eenvoudig en binnen 3 minuten een helder beeld van uw situatie.

CKKZ ondersteunt en adviseert zorgverleners bij het voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen uit de Wkkgz:

ckkz

Compliance Wkkgz

Met de tools die CKKZ heeft ontwikkeld kunt u zonder uitvoerige kennis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voldoen aan de voornaamste kwaliteitseisen uit deze wet. Lees hier een overzicht van al onze Wkkz conforme diensten.

Kwaliteitsverbeteringstraject

De kwaliteitsadviseurs van CKKZ kunnen u helpen om de kwaliteit van uw zorgverlening op een hoger plan te tillen. Wie bieden door middel van een standaard kwaliteitsverbeteringstraject ondersteuning en advies op de 15 punten waaraan de IGZ toetst.

Klachtenfunctionaris op afroep

De Wkkgz stelt zorgverleners verplicht om te beschikken over een  klachtenfunctionaris. Met onze klachtenfunctionaris op afroep kunt u beschikken over een ervaren externe klachtenfunctionaris die onafhankelijk en ter zake kundig is.

Personeelsscreening

De vergewisplicht uit de Wkkgz vereist dat vóór indiensttreding de antecedenten van een nieuw personeelslid moeten worden onderzocht. Deze plicht gaat verder dan alleen beschikken over een VOG verklaring. Met de complete personeelsscreening door CKKZ bent u verzekerd van een antecedentenonderzoek dat voldoet aan alle wettelijke eisen.

Voorlichting & advies

De Wkkgz en de daaruit voortvloeiende kwaliteitseisen zijn niet alleen divers maar ook vrij complex. Wij kunnen de materie toegankelijk maken voor zowel uw cliënten als uw medewerkers  door middel van diverse communicatiemiddelen. Ook kunnen wij u of uw staf via onze helpdesk van advies voorzien over alles wat betrekking heeft op de Wkkgz.

Calamiteitenonderzoek

Bij incidenten rust op de zorgverlener de verplichting om onderzoek in te (laten) stellen naar de mogelijke oorzaak. Met een calamiteitenonderzoek door CKKZ bent u verzekerd van een onderzoek dat objectief, diepgaand en met respect voor betrokkenen wordt uitgevoerd.

Scroll Up